Podaj nam swój e-mail, jeśli
chcesz otrzymywać informację
o nowościach i promocjach. Twój adres email
Nasz kanał RSS
Wisior z białego złota z ametystem
Regulamin
Spis treści

  SŁOWNIK

   

  KLIENT - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w sklepie internetowym, zarejestrowana w tym sklepie

   

  KONTO KLIENTA - baza danych klienta służących do realizacji zamówień oraz historia zamówień,

   

  SKLEP INTERNETOWY - platforma umożliwiająca składanie zamówień na dostawę artykułów jubilerskich, działająca pod adresem http://www.jubilerski.pl

   

  SALON FIRMOWY - sklep jubilerski "Opal'art" Jan Gęsek przy ulicy Francuskiej 8 w Warszawie

   

  TOWAR - artykuł jubilerski oferowany do sprzedaży w sklepie internetowym

   

  ZABEZPIECZENIE TOWARU - plomba umieszczona na towarze

   

  DNI ROBOCZE - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

   

  CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA - okres, w którym zamówienie zostanie skompletowane i przekazane do wysłania wybranym przez Klienta sposobem dostawy

   

   

  I. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

   

  1) Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez klienta i potwierdzenie go przez sklep internetowy, z zastzeżeniem pkt 2.

  2) Jeśli klient wybierze odbiór towaru w salonie fimowym, wówczas do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w salonie firmowym.

  3) Składajac zamówienie klient wybiera:

  -  towar, precyzując wszelkie jego dane,

  -  sposób dostawy,

  - adres dostawy,

  - adres, na jaki ma być wystawiona faktura,

  - sposób płatności.

  4) Sklep internetowy nie gwaranuje stałej dostępności wszystkich oferowanych towarów. Sklep internetowy potwierdza zamówienie drogą e - mailową w ciągu 2 dni roboczych. W potwierdzeniu zamówienia sklep internetowy określa dostępność towaru.

  5) Towary wysyłane są w opakowaniu firmowym z nadrukiem logo "Opal'art". Na specjalne życzenie klienta sklep internetowy może zapakować towar w inny rodzaj opakowania.

  5) Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamówienia złożone z wykorzystaniem jego konta.

  6) Klient wyraża zgodę na ewentualną weryfikację jego danych i złożonego zamówienia w drodze telefonicznej.

   

  II. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

   

  1) Zamówienia są realizowane w terminie 7 - 14 dni roboczych. W potwierdzeniu zamówienia sklep internetowy precyzuje termin jego realizacji.

  2) Sklep internetowy przystępuje do realizacji zamówienia po odnotowaniu zapłaty całej ceny przez klienta, z zastrzeżeniem pkt 3) i 4).

  3) Jeśli klient wybierze odbiór towaru i płatność w salonie fimowym, wówczas sklep internetowy przystępuje do realizacji zamówienia po jego potwierdzeniu.

  4) W przypadku wyboru dostawy "za pobraniem" sklep internetowy przystępuje do realizacji zamówienia po odnotowaniu zapłaty połowy ceny. 

  5) Klient jest informowany e - mailowo o zrealizowaniu zamówienia i nadaniu go wybranym sposobem dostawy albo możliwości odbioru w salonie firmowym.

   

  III. CENY I PŁATNOŚCI

   

  1) Ceny podane w sklepie internetowm są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i nie podlegają negocjacji.

  2) Promocje nie sumują się, chyba że w zasadach danej promocji zastrzeżono inaczej.

  3) Klient może wybrać następujące formy płatności:

  a. gotówką, kartą płatniczą lub kredytową przy odbiorze zamówienia w salonie firmowym,

  b. kartą kredytową,

  c. kartą płatniczą,

  d. przelewem na rachunek bankowy sklepu internetowego,

  e. gotówką, przy dostawie "za pobraniem".

  4) "Opal' art" Jan Gęsek nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie do transakcji rachunku bankowego lub karty płatniczej i kredytowej klienta przez osobę nieuprawnioną.

  5) Prawo własności towaru przechodzi na klienta po zapłacie całej ceny.

  6) Towar jest wysyłany do klienta wraz z dokumentem sprzedaży, który jest potwierdzeniem treści złożonego zamówienia. Dokumentem sprzedaży jest paragon fiskalny lub faktura VAT, jeśli klient zażądał jej wystawienia przy składaniu zamówienia i podał niezbędne dane.

   

   

  IV. DOSTAWA

  1) Klient może wybrać następujące sposoby dostawy:

  a) poprzez Pocztę Polską,

  b) poprzez firmę kurierską,

  c) odbiór w salonie firmowym,

  d) "za pobraniem" poprzez Pocztę Polską lub firmę kurierską. Wybór tej formy dostawy jest możliwy wówczas, gdy klient po potwierdzeniu zamówienia dokona zapłaty połowy ceny. Pozostała część ceny może wówczas zostać zapłacona do rąk doręczyciela. Ta forma dostawy nie dotyczy wysyłki poza granice Polski.

  2) Klient może wybrać odbiór osobisty lub odbiór przez upoważnioną osobę trzecią.

  3) Przy odbiorze przez osobę trzecią, osoba ta nie nabywa żadnych uprawnień ani roszczeń w stosunku do "Opal'art" Jan Gęsek. Klient akceptuje, że przy tak określonym sposobie dostawy towar zostanie wydany tylko i wyłącznie osobie wskazanej przez klienta.

  4) Koszt dostawy wynosi 35 zł (przy cenie towaru do 500 zł). Jeśli cena towaru jest wyższa niż 500 zł, koszty dostawy ponosi sklep internetowy.

  5) Sklep internetowy dopuszcza możliwość wysyłki poza granice Polski. Warunkiem tej dostawy jest zapłata całej ceny towaru przed jego wysyłką.

  5) Po otrzymaniu towaru Klient ma możliwość opublikowania recenzji o jakości obsługi.

  6) Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez klienta.

  7) Klient zobowiązny jest niezwłocznie w obecności doręczyciela sprawdzić stan przesyłki. Jeśli przesyłka została w jakikolwiek sposób naruszona lub nosi ślady zniszczenia, klient jest zobowiązny niezwłocznie sprawdzić stan towaru. Jeżeli towar jest uszkodzony lub w inny sposób nie odpowiada treści zamówienia, klient jest zobowiązny spisać w obecności doręczyciela protokół szkody, pod rygorem utraty roszczeń wobec sklepu internetowego.

   

   

  V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1) Każdy towar kupiony w sklepie internetowym może zostać zwrócony przez kllienta po złożeniu pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać złożone w ciągu 10 dni od otrzymania towaru, pod waruniem, że nie zostało usunięte zabezpieczenie towaru.

  2) Prawo do ostąpienia od umowy przysługuje klientowi tylko wówczas, gdy towar nie był używany i nie został w żaden sposób naruszony lub znieszczony. Uznaje się, że towar był używany, jeśli usunięto z niego zabezpieczenie.

  3) Odstępując od umowy, klient jest zobowiązany skontaktowac się telefonicznie lub e-mailowo ze sklepem internetowym w celu ustalenia warunków odesłania towaru. Sklep internetowy nie będzie przyjmował przesyłek za zaliczeniem pocztowym.

  4) Sklep internetowy zwarca klientowi należność za zwrócony towar w ciągu 10 dni od dnia jego odebrania.

  5) Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w odniesieniu do towarów, które zostały dostarczone na indywidualne zamówienie klienta, jak również w odniesieniu do tych towarów, które zostały na życzenie klienta w jakikolwiek sposób zmienione, np. poprzez zmianę rozmiaru lub dodanie grawera.

  6) Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje klientom, którzy nie są konsumentami.

   

  VI. REKLAMACJE

  1) Klientowi będącego konsumentem i nabywającemu towar w celach nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przysługują uprawnienia wynikające z przepisów o odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową. Przepisy te są zawarte w ustawie z 27 lipca 2002 r.o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

  2) Klient traci uprawnienia wynikające z ustawy, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie

  zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

  3) Wszelkie reklamacje związane z niezgodnością towaru konsumpcyjnego z umową powinny być przesyłane na adres: "Opal'art" Jan Gęsek ul. Francuska 8; 03-906 Warszawa.

  4) Sklep internetowy ustosunkuje się reklamacji telefonicznie, emailem lub listownie, w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia.

  5) Różnice w wyglądzie towarów zamówinych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora klienta, w szczególności różnice w barwach i odcieniach złota oraz kamieni nie mogą stanowić podstawy reklamcji towaru z powodu jego niezgodności z umową.

   

  VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1) Dokonując rejestracji w sklepie internetowym Klient wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez sklep internetowy danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 ze zm.), wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży.

  2) Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od sklepu internetowego informacji reklamowych i handlowych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  3) Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści jego danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania ich usunięcia.

   

  VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  W razie zmiany treści regulaminu, za wiązący dla klienta i sklepu internetowgo uznaje się regulamin obowiązujacy w momencie zawierania umowy.

   

  Pierścionek z ametystemPierścionek z BrylantamiPierścionek z rubinem i brylantamiPierścionek z Brylantem
  Sklep JubilerskiFrancuska 803-906 Warszawa
  e-mail napisz do nas
  tel. +48 22 617 70 18
  fax +48 22 617 70 18
  pixel